belegen woorden

Het Neerlandsch Genootschap ter bevordering van het Belegen Woord stelt zich ten doel om alom vergeten en verstofte woorden aan de vergetelheid te ontrukken. Vooralsnog niet om hen in het hedendaagse spraakgebruik her in te voeren, echter wel om het genoegen van het verloren gewaande wederom te beleven.

Victor Frederik ondersteunt het Genootschap met raad en daad.